CashLAB

програмне рішення для підвищення ефективності
управління грошовими потоками.

ОПТИМІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Прогнозуючи оптимальну суму завантаження кожного банкомату, система дає можливість зменшити обсяги відволіченої готівки.

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНКАСАЦІЇ

Аналізуючи роботу кожного окремого пристрою самообслуговувавання, опираючись на аналітичні дані та економічні показники, CashLAB прогнозує дату та час оптимальних виїздів інкасації, що допомагає оптимізувати кількість виїздів CIT.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АТМ

Використання CashLAB дозволяє значно покращити доступність пристроїв самообслуговування по причинах відсутності готівки та/або через заповненість касет у депозитних машинах. Система автоматично реєструє статистичні збурення видач/внесень та коригує прогнози щоразу після отримання нових даних, особливо при змінах попиту на зняття та внесення.

Аналізуючи роботу кожного окремого банкомату або обраної підмережі, CashLAB прогнозує дати інкасацій, що допомагає уникати зайвих виїздів інкасаторів.

CashLAB

Програмне рішення для управління обігом грошової маси у банкоматах, мережі терміналів, касових вузлах та сховищах.

Система кэш-менеджменту CashLab здатна істотно зменшити щоденні витрати, пов’язані з обігом готівкових коштів у мережах банкоматів, а також значно підвищити ефективність використання ресурсів банку та робочого часу персоналу.

Переваги від впровадження рішення

Зниження часу простою пристроїв самообслуговування через нестачу готівки

Оптимізація балансів та залишків

Покращення ефективності відділень
Оптимізація касової логістики
Оптимізація операційних витрат
Підвищення рівня лояльності клієнтів
Зменшення витрат на залучення СІТ

Підвищення рівня лояльності клієнтів

Покращення ефективності пристроїв/відділень
Зменшення витрат на залучення СІТ
Оптимізація операційних витрат
Оптимізація балансів та залишків
Оптимізація касової логістики

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ

Простій банкоматів, термінальних пристроїв, кас та сховищ без готівки призводить не лише до фінансових втрат, а й до втрат іміджу і, навіть, клієнтів.

CashLab самостійно:
– проводить моніторинг на наявність готівкових коштів в банкоматах
– веде облік технічного статусу касет та АТМ
– збирає історичні дані про завантаження і видачу готівки
– інформує про критичні події

0

скорочення рівня cash-back

0

зменшення кількості інкасацій АТМ

01. Отримання інформації з зовнішніх систем:

 • Інтегральні стани пристроїв самообслуговування
 • Баланси готівки у АТМ/АДМ/Кіоски
 • Транзакції Відділень/Касових центрів/Сховищ
 • Курси валют
 • Клієнтські замовлення

02. Прогнозування та планування:

 • Розрахунок сум підкріплення/вивезення
 • Розрахунок оптимальних потоків
 • Розрахунок клієнтських активностей (видачі/внесення)
 • Прогноз на 30 днів в розрізі кожної валюти
 • Прогнозування клієнтських замовлень

03. Облік та звіти:

 • Облік станів та статусів заявок усіх типів Покупка/Продаж/Перевезення
 • Облік виконаних інкасацій/підкріплень
 • Облік виконання клієнтських замовлень
 • Обрахунок вартості обслуговування мережі

ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАСОВИМ ЦИКЛОМ

CashLAB дозволять вашій компанії чітко та якісно організувати та контролювати грошові потоки.

На 19% зменшення трансфертних витрат
На 16% менше витрат на інкасацію відділень
На 27% зменшення часу простою АТМ/АДМ/Кіосків
Рівень працездатності сітки АДМ

3 КРОКИ, ЩОБ ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ

01. Залишіть заявку

Ми зконтактуємо з Вами для визначення змісту послуги та обладнання.

02. Проведення офлайн пілоту

Збір/імпорт аналітичних даних та робота кеш-менеджерів Реноме-Смарт.

03. Кост-бенефіт аналіз

Підготовка порівняльної статистики ефективності роботи з системою CashLab та без неї.

ЗВ’ЯЗОК З МЕНЕДЖЕРОМ